Arvot & toimintafilosofia

Työntekemiseni perusarvot ovat:

  • luottamus
  • läsnäolo
  • vastavuoroisuus
  • ihmisen ja yhteisön ainutkertaisuuden kunnioitus
  • elämänkokemuksen ja hiljaisen tiedon arvostaminen
  • rohkeus olla keskeneräinen ja turvallisesti eksyksissä

 

Elämän arvopolulla…

Ihmisenä olemisen paradoksi:

Kasvaakseen omaksi itsekseen

– ihmisenä ja ammatissaan –

tarvitsee muita!