Monologius

Joskus on mentävä,

joskus on mentävä kauas

kauas ajassa ja paikassa,

että näkisi.

Näkisi tarpeeksi lähelle,

lähelle ja syvälle

lähelle omaan ympäristöönsä

syvälle omaan itseensä.

Joskus on eksyttävä,

joskus on eksyttävä rajoille

aikojen ja paikkojen reunoille

että löytäisi.

Löytäisi maan ja tien

kivisen tien ja ihmisen jäljet

jäljet joita seurata

jäljet jotka hylätä.

Hilkka Lappalainen, Astuvan amatsoni 2004

Julkaistu tekijän luvalla.