Johdon ja esimiesten valmennus

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

 

Entistä tietoisempaan johtajuuteen…

Johdon ja esimiesten valmennuksessa yhdistyvät yksilön ammatillinen ja inhimillinen kehittyminen sekä voimavarojen vahvistuminen. Valmennus ankkuroituu kiinteästi yrityksen arvoihin, visioon ja strategioihin sekä työn tekemisen rakenteisiin. Valmennusprosessin tavoite on tukea johtajan työhyvinvointia ja vahvistaa häntä toimimaan entistä tietoisempana esimiehen roolissaan.


Ihmiset ensin…

Johtajuus on asioiden toteuttamista ihmisten avulla. Valmennuksessa lisätään ihmisten johtamiseen ja organisaatiodynamiikkaan liittyvää ymmärrystä. Tutkimme johtajan perustehtävää reflektoivan dialogin sekä teorian että case- työskentelyn avulla.


Valmennuskumppanuus…

Luottamuksellinen valmennusprosessi toteutetaan yleensä noin 10 kerran henkilökohtaisin tai ryhmätapaamisin sekä tavoitteita tukevien välitehtävien avulla.