Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksessa ollaan  ”työmatkalla” yksin, pienryhmässä tai koko työyhteisön kanssa.Tavoitteena on vahvistaa ohjattavan inhimillistä ja ammattillista kasvua sekä työhyvinvointia.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on kokemuksellista oppimista. Työnohjaus tukee perustehtävän asiakaslähtöistä toteuttamista ja johdattaa työyhteisön yhteiselle työn tekemisen kartalle!

Työstä puhuminen kehittää työtä

Työyhteisö tarvitsee ajan ja paikan, missä he voivat tutkia, mitä ovat kokeneet. Yhteinen keskustelu jalostaa työkokemukset ja -tunteet perustehtävän hyödyksi ja elämänviisaudeksi.

Miten?

Työnohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista ohjattavalle.  Työnohjauksen säännöllisyys kannattelee ohjattavaa omassa työssään.

Luottamuksellisten keskustelujen avulla ohjattava pohtii suhdettaan omaan työhönsä. Hyödynnämme myös teoriaa ja tilanteeseen sopivia toiminnallisia työtapoja.

Työnohjausprosessin pituus räätälöidään asiakaskohtaisesti. Suositeltavaa on vähintään vuoden kumppanuus, jonka aikana työskentelemme kerran kuukaudessa 1 – 3 tunnin tapaamisin.

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjauksessa etsimme ratkaisua akuuttiin tapahtumaan, joka uhkaa työhyvinvointia sekä estää perustehtävän tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan toteuttamisen. Kriisityönohjauksessa tapaamisia on useita lyhyellä ajanjaksolla. Tavanomainen kriistyönohjauksen kesto on muutama kuukausi.

Tunteet kriisityönohjauksessa

Kriisi itsessään herättää vahvoja tunteita, joten kriisityönohjauksessa tarvitaan tukevat, tavanomaista työnohjausta aktiivisemmat rakenteet. Ne luovat turvallisuutta ja luottamusta, tukevat työkykyisyyttä sekä sitovat kriisityön herättämää ahdistusta.

Kenen puolella työnohjaaja on?

Tarkastelemme asioita niin asiakkaan, työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta.

Mitä työnohjaus ei ole?

Työnohjaus ei ole työhönperehdytystä, koulutusta, eikä omaa terapiaa.